Kraków - gabinet mobilny
Odwiedź nas na facebooku!
794-136-845
Terapeuta
Oferta
Cennik
Kontakt

Gabinet Logopedyczny Impuls oferuje:

 • diagnozę logopedyczną,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji językowej:
  • wad wymowy,
  • alalii,
  • niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
  • afazji,
  • autyzmu,
  • dwujęzyczności i wielojęzyczności,
  • zagrożenia dysleksją i dysleksji,
  • Zespołu Downa,
  • Zespołu Aspergera,
  • niedosłuchu,
 • naukę czytania metodą sylabową,
 • wczesną interwencję logopedyczną.
Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, z wykorzystaniem ciekawych i różnorodnych pomocy terapeutycznych. Ćwiczenia stymulują wszystkie sfery poznawcze dziecka (percepcję słuchową, spostrzeganie wzrokowe, pamięć, operacje myślowe i sprawność manualną). Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Dodatkowym atutem jest przeprowadzanie terapii w domu, dzięki czemu czuje się ono swobodnie i bezpiecznie.